Egyesület

Az Egyesület alapvető célja versenyeztetési és versenyzési tevékenység számára egyesület formájában szervezett keretek biztosítása. A szükséges feltételek megteremtése ahhoz, hogy tagjai eredményesen felkészüljenek és méltóképpen szerepeljenek a különböző táncművészeti és sporttánc Szövetségek által szervezett versenyeken. A modern tánc technikák oktatása, terjesztése, népszerűsítése, modern tánc bemutatók szervezése – az ahhoz kapcsolódó tanári, oktatói, szakmai munka – valamint egyéb mozgásművészeti témájú tevékenységek szervezése és végzése. A rendszeres mozgás és a közösségi élet kibontakozásának támogatása.
Tagjainak felkészítése a modern táncok különböző amatőr és hivatásos versenyeire, a tagok verseny- és élsport szereplésének előremozdítása, a versenyzők rányítása.

A tagok felkészüléséhez szükséges rendszeres foglalkozások szervezése, lebonyolítása, biztosítása, a versenyek rendszeres látogatásának megszervezése, a felkészüléshez szükséges anyagi és egyéb források megteremtése, megtartása.
A modern tánc, sport és mozgáskultúra versenyszerű elterjedésének elősegítése, versenyek szervezése és lebonyolítása. Az Egyesület céljai elérése érdekében, mint tagszervezet kíván részt vállalni az országos sportági szakszövetségek munkájában, tekintettel az erre vonatkozó jogszabályi előírásokra.

Az Egyesület részt kíván venni a magyarországi táncművészet és sportélet tevékenységében és szervezésében. Aktívan támogatja az egészséges életmódot, tagjai a sport tisztaságának megőrzésére vállalkoznak.
Az Egyesület egyéb célja a tagjainak szabadidejét kitöltő, szórakoztató műsorokon történő aktív közreműködés vagy azok lebonyolítása, támogatása, a tagok számára szervezendő, szabadidős vagy kulturális jellegű csoportos utazások szervezése, támogatása.
A célok megvalósítása érdekében az Egyesület szorosan együttműködik más társadalmi szervezetekkel, kulturális vagy oktatási intézményekkel.