Táncoktatás

JAZZBALETT

A klasszikus balett elemeit ötvözi a jazz technikákkal. Mozgásanyagát ez a kettősség jellemzi. A kötöttebb mozdulatok vegyülnek a test szabad mozgásával. Ennek a két műfajnak az összehangja teremtette meg ezt a kreatív és harmonikus mozgásformát, mely mindenki számára elsajátítható. Az órák során a növendékek megtanulják a balett alap pozícióit, mozgásait, közép-és haladó gyakorlatokat végeznek és ezt a megszerzett tudást koreográfiákban összegzik. Nagycsoportos óvodás és kisiskolás korú gyermekeknek ajánljuk. Ezt tanulva vidám, táncos formában ismerhetik meg a művészi tánc alaplépésit, melynek lényege a testtartásjavítás, a harmonikus mozgás fejlesztése és a közösségbe való beilleszkedés támogatása.

MODERN TÁNC

A modern tánc gyűjtőfogalom, többféle stílust és technikát jelent. A klasszikus balett kötött mozgásvilágával szemben utat nyit a szabad mozgásnak és önkifejezésnek a táncon keresztül. Karakterét a testrészek izolációja, a gravitáció kihasználása, a test súlyának megérzése, a test központ erőteljes használata (kontrakció-ellazítás), és az egyszer lágy, máskor dinamikus mozgáskombinációk határozzák meg. Ezek a technikák egyszerre építik, erősítik és formálják az izomzatot, fejlesztik a légzéstechnikát, segítve ezzel az esztétikus, koordinált mozgás kialakulását. Ha hagyjuk a gyermeket kötött formák között csapatban, de mégis szabadon mozogni, akkor lehetősége van megismerni saját testi képességeinek lehetőségeit. Javul a koncentrációs képessége, kibontakozhat a benne rejlő kreativitás, növekszik az önbizalma és a közösség adta biztonság érzete. Általános iskolás kortól ajánljuk.

KORTÁRS TÁNC

Eredetileg a klasszikus, modern és jazz táncokból alakult ki. Mozgásanyagának alapját a modern technikák adják, de mára kialakult sajátos mozdulatvilága is, mely által még jobban kibővült az önkifejezés lehetősége. Csak a kreativitásunkon és a képzeletünkön múlik, hogy mennyire széleskörűen használjuk ki a testünk és a környezetünk adta lehetőségeket. Ezért sokszor alkalmazunk improvizációs játékokat, gyakorlatokat. Kortárs tánc órán gyakran dolgozunk a földön, illetve társsal. Ez segít megismerni testünk lehetőségeit és átszakítani annak korlátait, valami újat és mást létrehozva. Fejleszti a téri tájékozódó képességet, a társsal való együttműködést. 14 éves kortól ajánljuk.

KARAKTER TÁNC

Stilizált színpadi tánc, fő jellegzetessége, hogy különböző népi, nemzeti jellegű motívumokat használ. Ezenkívül ide soroljuk azokat a koreográfiákat is, melyek valamilyen jellegzetes karaktert, így tárgyat vagy személyiséget tükröznek a mozdulatok által megformázva. Ezek a táncok általában pörgősek, vidámak, szórakoztatóak, és nem csak a közönség, hanem a táncosok számára is. Mozgásanyagát nagyon jól lehet variálni a különböző korosztályok tudásszintjének megfelelően, így kisiskolástól egészen felnőtt korig ajánljuk.